Blogg
Sylfider och amazoner blands "kvinnfolksaktiviteter"

Cecilia Olsson - Fil. Dr. i litteraturvetenskap och dansforskare - i säsongens sista föreläsning i Almedalsbiblioteket och Folkuniversitetets serie.

Dansens historia är i många avseende också den moderna emanciperade kvinnans historia. I föreläsningen berättas om och problematiseras förståelsen av danskonst utifrån ett konstnärligt, kulturellt, socialt och politiskt perspektiv.

Plats: Almedalsbiblioteket, Hörsalen/E22
När: tisdag 20 mars kl. 19:00

2012-03-20