Ramon Anthin

Ramon Anthin hedersmedlem i FST

Body

Ramon Anthin som tillsammans med Peter van Tour, Barbro Möller och Sven-David Sandström startade Gotlands Tonsättarskola och senare också skapade Visby Internationella Tonsättarentrum har utsetts till hedersmedlem i Föreningen Svenska Tonsättare. 

Tid för skapande av version
2019-09-19