Erik Lindman-Mata representerar Sverige vid UNM 2013

Juryn för festivalen Ung Nordisk Musik 2013 har valt ut sju unga tonsättare som ska representera Sverige i Oslo 2013. En av dem, Erik Lindman-Mata, går just nu i åk 2 på Gotlands Tonsättarskola. Erik komponerade det utvalda verket cessation / root lock för elever på Musikkonservatoriet Falun. Verket uruppfördes under festivalen Ljudvågor 2012 i Visby. Av de övriga sex utvalda tonsättarna har fem studerat på Gotlands Tonsättarskola. Läs mer här: http://www.unm.se/news_unm.html

2019-09-19