Blog
Gotlands Tonsättarskola får Konst- och Kulturutbildningar

Den 2e mars kom ett efterlängtat besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan; Gotlands Tonsättarskolas båda utbildningar Kompositionslinje, 80 veckor ochKomposition – Fri konst, 40 veckor är två av 120 utbildningar i Sverige som till hösten övergår till ny förordning och blir Konst- och Kulturutbildning. 

 

Beslutet innebär slutet på en lång överföringsprocess men samtidigt början på en ny fas i Gotlands Tonsättarskolas 20-åriga historia. 

 

Att vi nu bedriver Konst- och Kulturutbildning innebär bland annat att Du som studerande kan få studiemedel för att gå på våra utbildningar redan direkt efter gymnasiet. En annan nyhet är att utbildningarna förlängs; Kompositionslinjen förlängs från 74 till 80 veckor och Komposition – Fri konst förlängs från 37 till 40 veckor. Regelverket lägger också mycket fokus på de studerandes rättssäkerhet där bland annat antagningsprocessen och dess bedömningsgrunder beskrivs noggrannare och mer transparent. 

 

Redan nu kan Du hitta de nya utbildningsplanerna på vår hemsida. Där får Du en noggrann beskrivning av utbildningarna och av hur antagningen går till. 

2015-03-09